Cena

Aktuální ceny za překlady a ověření

Níže uvedené ceny vycházejí z doporučených tarifů Jednoty překladatelů a tlumočníků.

 

1 normostrana překladu z češtiny do anglického nebo španělského jazyka

1 normostrana překladu z anglického nebo španělského jazyka do češtiny

1 normostrana překladu ze španělského do anglického jazyka

1 normostrana ověření soudního tlumočníka

1. hodina tlumočení (včetně ověření soudním tlumočníkem)

Každá další započatá hodina tlumočení (včetně ověření)

1 celý den tlumočení = 8 hodin (včetně ověření soudního tlumočníka)

Půlden tlumočení = 4 hodiny (včetně ověření soudního tlumočníka)

Zajištění výpisu/ověření/apostily

1 hodina jazykové korektury či jazykové/komunikační konzultace

Jednou normostranou se rozumí 1800 znaků s mezerami. Minimální účtovaná jednotka je 1 normostrana.
Tlumočnickým půldnem se rozumí tlumočení v délce max. 4 hodiny (včetně přestávek).
Tlumočnickým dnem se rozumí tlumočení v délce max. 8 hodin (včetně přestávek).
V ceně za zajištění apostily nejsou zahrnuty správní poplatky za ověření (100Kč kolek za apostilu, ověření notáře)

 

480,- Kč

480,- Kč

690,- Kč

150,- Kč

2900,- Kč

1000,- Kč

9000,- Kč

6000,- Kč

600,- Kč

600,- Kč

 

 

Platnost ceníku od 11. 6. 2018

Ověření

Jaké existují typy ověření a kde je získat?

Země

Jaký typ ověření potřebujete do dané země?

Dokumenty

Jaké typy dokumentů se ověřují?

Cena

Kolik obvykle stojí kvalitní ověřený překlad?

Doba dodání

Jak dlouho zpracování soudního překladu trvá?