Jak ověřený překlad vypadá?

Ověřený překlad musí být VŽDY svázán trikolorou s originální listinou, nebo s notářsky ověřenou kopií dané listiny a opatřen razítkem a doložkou soudem jmenovaného tlumočníka.

To znamená, že jej musíte fyzicky předat tlumočníkovi ke svázání. (foto – trilolora, ověřovací doložka notáře/superlegalizace/apostila)

Vyhotovený překlad se svazuje

Jak probíhá svázání dokumentu, můžete vidět v tomto ilustračním videu KST ČR.

Ze stejného důvodu doporučujeme raději ověřenou kopii, abyste o originální listinu nepřišli. Platí to zejména o matričních dokladech a diplomech.

Vždy si zkontrolujte, že:

  1. Je překlad svázán v tomto pořadí: nejprve originál, včetně ověřovacího razítka a doložky; potom překlad, včetně ověřovacího razítka a doložky; a nakonec následuje stránka s doložkou soudního tlumočníka
  2. V hlavičce překladu je napsáno, ze kterého jazyka byl pořízen. Vždy to musí být napsáno v cílovém jazyce.
  3. Je opatřen kulatým razítkem soudního tlumočníka, jeho podpisem a svázán trikolorou, která je opět zezadu oražena razítkem soudního tlumočníka
  4. Obsahuje doložku soudního tlumočníka v cílovém jazyce

xxx