Apostila

Apostila (apostille) je typ ověření, které vydává v ČR buď Ministerstvo zahraničních věcí, nebo Ministerstvo spravedlnosti (v případě, že se jedná o dokumenty vydané soudními orgány či notáři). Díky apostile se zkrátil ověřovací proces. Do zemí, které mají podepsanou dohodu o apostile (Haagská úmluva), stačí dokumenty opatřit pouze apostilou, není nutná superlegalizace (tj. dvojí ověření státních orgánů). Seznam zemí, kde vám bude stačit pouze apostila, naleznete zde.

 • Za kolik ji pořídíte?

  100 Kč kolek za každý ověřený dokument/kopii.
 • Kde?

  Na Ministerstvu spravedlnosti ČR (pokud jsou to dokumenty vydané justičními orgány, nebo jsou ověřeny notářem). Na Ministerstvu zahraničních věcí ČR (pokud jsou dokumenty vydané orgány státní správy nebo jinými orgány).
 • Na co si dát pozor?

  Na MSp není možné zakoupit kolky, musíte si je přinést s sebou. Zakoupit je můžete na jakékoli poště. Poslední dokumenty se přijímají 15 minut před ukončením úřední doby. Apostilu také můžete získat poštou. Pokud použijete kopie originálních listin, musí být listiny nejprve ověřeny notářem nebo krajským či místním úřadem. V případě vysokoškolských diplomů vydaných státními vzdělávacími institucemi musí kopii ověřit ještě Ministerstvo školství a teprve potom můžete požádat o apostilu.
 • Kdy ji musíte mít?

  Na všech dokumentech pro zahraniční účely v zemích, které podepsaly Haagskou úmluvu, díky níž není třeba superlegalizaci.
 • Jak dlouho to trvá?

  Na počkání.

Ověření

Jaké existují typy ověření a kde je získat?

Země

Jaký typ ověření potřebujete do dané země?

Dokumenty

Jaké typy dokumentů se ověřují?

Cena

Kolik obvykle stojí kvalitní ověřený překlad?

Doba dodání

Jak dlouho zpracování soudního překladu trvá?