Superlegalizace

Superlegalizace je třístupňový systém vyššího ověření. Je požadována v případech, kdy má být dokument vydaný českými úřady použity ve státě, který není smluvní stranou Haagské dohody (tj. nestačí apostila).

Nejprve připojí vyšší ověření k listině na žádost občana ústřední orgán státní správy, který je nadřízený orgánu, který listinu vydal (například Ministerstvo spravedlnosti ČR; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR; Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo obrany ČR) nebo jiný instančně nadřízený orgán (například městský úřad či notář). Následně připojí na listinu vyšší ověření pracovní skupina legalizace odboru konzulárních činností MZV ČR. Nakonec listinu ověřuje zastupitelský úřad státu, ve kterém bude použita, to jest superlegalizace.

 

 • Za kolik ji pořídíte?

  Na třetí stupeň legalizace se vztahují poplatky stanovené zastupitelským úřadem daného státu.
 • Kde?

  Na zastupitelském úřadu daného státu.
 • Na co si dát pozor?

  Superlegalizace je velmi dlouhý a složitý proces. Raději se vždy u příjemce překládané listiny ověřte, že superlegalizaci budete opravdu potřebovat. Ušetříte si tím čas i starosti.
 • Kdy ji musíte mít?

  Většinou ji požadují orgány státní správy v zemích, které nepodepsaly Haagskou úmluvu a nemají s Českou republikou bilaterální dohodu o civilní pomoci (např. Kubánská republika, Chile, atp.).

Ověření

Jaké existují typy ověření a kde je získat?

Země

Jaký typ ověření potřebujete do dané země?

Dokumenty

Jaké typy dokumentů se ověřují?

Cena

Kolik obvykle stojí kvalitní ověřený překlad?

Doba dodání

Jak dlouho zpracování soudního překladu trvá?