Matriční doklady a dokumenty

Originály listin si nechte opatřit apostilou na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Nezapomeňte, že si můžete u svého matričního úřadu kdykoli nechat vystavit originál dané listiny. Tím se vyhnete složitému vyřizování dalších ověření kopií.

Pokud máte pouze kopii, je třeba ji nejpve nechat ověřit na krajském úřadu nadřazeném orgánu, který jej vydal, poté necháte připojit apostilu na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, (v případě nutnosti vyšší ověření na Ministerstvu zahraničních věcí ČR a potom ověření zastupitelského úřadu státu, v němž bude překlad použit). Pokud byste ovšem měli kopii ověřenou notářem, musíte se pro apostilu vydat na Ministerstvo spravedlnosti ČR

Poté můžete nechat přeložit s ověřením soudního tlumočníka.

Ověření

Jaké existují typy ověření a kde je získat?

Země

Jaký typ ověření potřebujete do dané země?

Dokumenty

Jaké typy dokumentů se ověřují?

Cena

Kolik obvykle stojí kvalitní ověřený překlad?

Doba dodání

Jak dlouho zpracování soudního překladu trvá?