Diplomy a studijní doklady

Např. diplomy, vysvědčení, certifikáty, výpisy studijních výsledků, atp.

Ověřují se: originály nebo kopie studijních dokladů, dodatky k diplomu, a to jak z veřejných i soukromých vysokých škol.

  • 1
    Pravost kopie ověřuje notář, případně obecní úřad (POZOR: Česká pošta neověřuje pro účely použití dokumentu v zahraničí). Ke každému dokumentu, který má být legalizován, je nutno připojit kolek v hodnotě 30 Kč, kolky je možné koupit na pobočkách České pošty.
  • 2
    Následně je originál, nebo jeho kopie ověřen/a na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Karmelitská 7, 118 01, Praha 1, tel.: 257 193 111.
  • 3
    Teprve poté vám na doklad připojí apostilu na MZV ČR.

Ověření

Jaké existují typy ověření a kde je získat?

Země

Jaký typ ověření potřebujete do dané země?

Dokumenty

Jaké typy dokumentů se ověřují?

Cena

Kolik obvykle stojí kvalitní ověřený překlad?

Doba dodání

Jak dlouho zpracování soudního překladu trvá?