Seznam zemí, kde postačí běžné ověření

Příslušná ustanovení ve dvoustranných smlouvách týkající se osvobození od dalšího ověření

Afghánistán - č. 44/1983 Sb.
Článek 14
Platnost a důkazní moc listin
(1) Listiny vydané nebo ověřené v předepsané formě a opatřené otiskem úředního razítka
příslušného státního orgánu nebo úřední osoby (tlumočníka, znalce) jedné smluvní strany nevyžadují na území druhé smluvní strany dalšího ověření. To platí i pro podpisy na listinách a pro podpisy, které byly ověřeny podle předpisů jedné ze smluvních stran.
(2) Listiny, které jsou na území jedné ze smluvních stran považovány za veřejné, mají důkazní moc veřejných listin také na území druhé smluvní strany.

Albánie - č. 97/1960 Sb.
Článek 12
Důkazní moc listin
1. Listiny, které byly na území jedné smluvní strany zřízeny nebo ověřeny státním orgánem
nebo úřední osobou v oboru jejich působnosti ve formě stanovené platnými předpisy a byly opatřeny úřední pečetí, jsou na území druhé smluvní strany uznávány bez dalšího ověření. To platí i pro podpisy, které jsou ověřeny podle právních předpisů jedné smluvní strany.
2. Listiny, které na území jedné smluvní strany jsou považovány za veřejné, mají také na území druhé smluvní strany důkazní moc veřejných listin.

Alžírsko - č. 17/1984 Sb.
Článek 17 (1) Listiny, které byly vydány nebo ověřeny příslušným orgánem jedné ze smluvních stran a
podepsány a opatřeny otiskem úředního razítka, nevyžadují ověření na území druhé smluvní strany. Totéž platí pro opisy a překlady listin ověřené příslušným orgánem.
(2) Listiny, které jsou na území jedné ze smluvních stran považovány za veřejné, mají na území druhé smluvní strany průkazní moc veřejných listin.

Belgie - č. 59/1986 Sb. – pouze pro listiny související s dožádáním soudu
Článek 13
Osvobození od ověřování
Listiny vydané justičními orgány jednoho z obou států, opatřené otiskem jejich razítka, stejně
jako listiny, kterými tyto orgány ověřují datum a pravost podpisu nebo opisy, jsou při použití na území druhého státu osvobozeny od dalšího ověřování.

Bělorusko - č. 95/1983 Sb.
Článek 11
Platnost listin
(1) Listiny, které byly na území jedné smluvní strany vyhotoveny nebo ověřeny justičním
nebo jiným orgánem nebo zvlášť k tomu zmocněnou osobou v rámci jejich pravomoci a v předepsané formě a byly opatřeny otiskem úředního razítka, se na území druhé smluvní strany používají bez dalšího ověření. To se vztahuje také na listiny občanů, jejichž podpis je ověřen podle předpisů platných na území příslušné smluvní strany.
(2) Listiny, které jsou na území jedné smluvní strany považovány za veřejné, mají důkazní moc veřejných listin také na území druhé smluvní strany.

Bosna a Hercegovina - č. 207/1964 Sb.
Článek 15
Listiny (1) Listiny, které byly vydány nebo ověřeny příslušným orgánem jedné smluvní strany a které
jsou opatřeny úřední pečetí a podpisem, mohou být na území druhé smluvní strany použity bez dalšího ověření. Totéž platí i pro opisy a překlady listin, které byly ověřeny příslušným orgánem.
(2) Listiny, které jsou na území jedné smluvní strany považovány za veřejné, mají také na území druhé smluvní strany průkazní moc veřejných listin.

Bulharsko - č. 3/1978 Sb.
Článek 10
Platnost listin
(1) Listiny vydané nebo ověřené v předepsané formě a opatřené úřední pečetí soudu, státního
notářství (státního orgánu) nebo úřední osoby (tlumočníka, znalce) jedné smluvní strany, nevyžadují na území druhé smluvní strany další ověření. Totéž platí i pro podpisy na listinách a podpisy, které byly ověřeny podle předpisů jedné ze smluvních stran.
(2) Listiny, které se na území jedné ze smluvních stran považují za veřejné, mají na území druhé smluvní strany průkaznou moc veřejných listin.

Černá hora - č. 207/1964 Sb.
Článek 15
Listiny (1) Listiny, které byly vydány nebo ověřeny příslušným orgánem jedné smluvní strany a které
jsou opatřeny úřední pečetí a podpisem, mohou být na území druhé smluvní strany použity bez dalšího ověření. Totéž platí i pro opisy a překlady listin, které byly ověřeny příslušným orgánem.
(2) Listiny, které jsou na území jedné smluvní strany považovány za veřejné, mají také na území druhé smluvní strany průkazní moc veřejných listin.

Francie - č. 83/1985 Sb.
Článek 18 (1) Listiny, které podle právního řádu jednoho státu mají charakter autentických listin, mají
stejnou důkazní moc i na území druhého státu.
(2) Listiny, které byly vydány příslušnými orgány jednoho státu, jakož i soukromé listiny
ověřené těmito orgány, pokud jsou opatřeny podpisem a úřední pečetí orgánu, který je příslušný pro jejich vydání, platí na území druhého státu bez ověření a jiných obdobných formalit.
(3) V případě pochybností o pravosti listiny může každý občan nebo orgán jednoho ze států požádat ministerstvo spravedlnosti druhého státu o informace potřebné pro ověření pravosti této listiny.

Gruzie - č. 95/1983 Sb.
Článek 11
Platnost listin
(1) Listiny, které byly na území jedné smluvní strany vyhotoveny nebo ověřeny justičním
nebo jiným orgánem nebo zvlášť k tomu zmocněnou osobou v rámci jejich pravomoci a v předepsané formě a byly opatřeny otiskem úředního razítka, se na území druhé smluvní strany používají bez dalšího ověření. To se vztahuje také na listiny občanů, jejichž podpis je ověřen podle předpisů platných na území příslušné smluvní strany.
(2) Listiny, které jsou na území jedné smluvní strany považovány za veřejné, mají důkazní moc veřejných listin také na území druhé smluvní strany.

Chorvatsko - č. 207/1964 Sb.
Článek 15
Listiny (1) Listiny, které byly vydány nebo ověřeny příslušným orgánem jedné smluvní strany a které
jsou opatřeny úřední pečetí a podpisem, mohou být na území druhé smluvní strany použity bez dalšího ověření. Totéž platí i pro opisy a překlady listin, které byly ověřeny příslušným orgánem.
(2) Listiny, které jsou na území jedné smluvní strany považovány za veřejné, mají také na území druhé smluvní strany průkazní moc veřejných listin.

Itálie - č. 508/1990 Sb. – pouze pro listiny související s dožádáním soudu
Článek 13
Osvobození od ověřování
Listiny, včetně jejich opisů a překladů, vydané nebo ověřené příslušným orgánem jedné ze
smluvních stran a opatřené podpisem a otiskem úředního razítka, vyhotovené v souvislosti s dožádáním, nevyžadují na území druhé smluvní strany ověření.

Jemen - č. 76/1990 Sb.
Článek 14
Platnost a důkazní moc listin
(1) Listiny vydané nebo ověřené v předepsané formě a opatřené otiskem úředního razítka
příslušného státního orgánu nebo úřední osoby (tlumočníka, znalce) jedné smluvní strany nevyžadují na území druhé smluvní strany dalšího ověření. To platí i pro podpisy na listinách a pro podpisy, které byly ověřeny podle předpisů jedné ze smluvních stran.
(2) Listiny, které jsou na území jedné ze smluvních stran považovány za veřejné, mají důkazní moc veřejných listin také na území druhé smluvní strany.

KLDR - č. 93/1989 Sb.
Článek 8
Uznávání a ověřování listin
(1) Listiny, jejich opisy a kopie, které byly na území jedné smluvní strany vyhotoveny nebo
ověřeny orgány nebo úředními osobami v rámci jejich pravomoci, jsou na území druhé smluvní strany uznávány bez ověření, pokud jsou opatřeny otiskem úředního razítka a podpisem.
(2) Veřejné listiny, které byly vyhotoveny na území jedné smluvní strany, mají i na území druhé smluvní strany důkazní moc veřejných listin.

Kosovo - č. 207/1964 Sb.
Článek 15
Listiny (1) Listiny, které byly vydány nebo ověřeny příslušným orgánem jedné smluvní strany a které
jsou opatřeny úřední pečetí a podpisem, mohou být na území druhé smluvní strany použity bez dalšího ověření. Totéž platí i pro opisy a překlady listin, které byly ověřeny příslušným orgánem.
(2) Listiny, které jsou na území jedné smluvní strany považovány za veřejné, mají také na území druhé smluvní strany průkazní moc veřejných listin.

Kuba - č. 80/1981 Sb.
Článek 13
Platnost listin
(1) Listiny vydané nebo ověřené příslušnými orgány ve stanovené formě na území jedné
smluvní strany mohou být použity bez dalšího ověření na území druhé smluvní strany. Totéž platí také pro podpisy na jiných listinách ověřené podle právních předpisů na území jedné ze smluvních stran.
(2) Ustanovení odstavce 1 tohoto článku se vztahuje také na opisy a překlady listin, které byly ověřeny příslušným orgánem.
(3) Listiny, které jsou na území jedné smluvní strany považovány za veřejné, mají povahu veřejných listin i na území druhé smluvní strany.

Kypr - č. 96/1983 Sb.
Článek 14
Platnost listin
(1) Listiny vydané nebo ověřené v předepsané formě a opatřené otiskem úředního razítka
příslušného státního orgánu nebo úřední osoby (tlumočníka, znalce) jedné smluvní strany nevyžadují na území druhé smluvní strany ověření. To platí i pro podpisy na listinách a pro podpisy, které byly ověřeny podle předpisů jedné ze smluvních stran.
(2) Listiny, které jsou na území jedné ze smluvních stran považovány za veřejné, mají důkazní moc veřejných listin také na území druhé smluvní strany.

Kyrgyzstán - č. 95/1983 Sb.
Článek 11
Platnost listin
(1) Listiny, které byly na území jedné smluvní strany vyhotoveny nebo ověřeny justičním
nebo jiným orgánem nebo zvlášť k tomu zmocněnou osobou v rámci jejich pravomoci a v předepsané formě a byly opatřeny otiskem úředního razítka, se na území druhé smluvní strany používají bez dalšího ověření. To se vztahuje také na listiny občanů, jejichž podpis je ověřen podle předpisů platných na území příslušné smluvní strany.
(2) Listiny, které jsou na území jedné smluvní strany považovány za veřejné, mají důkazní moc veřejných listin také na území druhé smluvní strany.

Maďarsko - č. 63/1990 Sb.
Článek15
Platnost listin
(1) Listiny, které vydal nebo ověřil příslušný orgán jedné smluvní strany a které jsou opatřeny
otiskem úředního razítka a podpisem oprávněné úřední osoby, se na území druhé smluvní strany použijí bez dalšího ověřování. Totéž platí i pro opisy a překlady listin, které ověřil příslušný orgán.
(2) Listiny, které se na území jedné smluvní strany považují za veřejné, mají na území druhé smluvní strany důkazní moc veřejných listin.

Makedonie (FYROM) - č. 207/1964 Sb.
Článek 15
Listiny (1) Listiny, které byly vydány nebo ověřeny příslušným orgánem jedné smluvní strany a které
jsou opatřeny úřední pečetí a podpisem, mohou být na území druhé smluvní strany použity bez dalšího ověření. Totéž platí i pro opisy a překlady listin, které byly ověřeny příslušným orgánem.
(2) Listiny, které jsou na území jedné smluvní strany považovány za veřejné, mají také na území druhé smluvní strany průkazní moc veřejných listin.

Moldavsko - č. 95/1983 Sb.
Článek 11
Platnost listin
(1) Listiny, které byly na území jedné smluvní strany vyhotoveny nebo ověřeny justičním
nebo jiným orgánem nebo zvlášť k tomu zmocněnou osobou v rámci jejich pravomoci a v předepsané formě a byly opatřeny otiskem úředního razítka, se na území druhé smluvní strany používají bez dalšího ověření. To se vztahuje také na listiny občanů, jejichž podpis je ověřen podle předpisů platných na území příslušné smluvní strany.
(2) Listiny, které jsou na území jedné smluvní strany považovány za veřejné, mají důkazní moc veřejných listin také na území druhé smluvní strany.

Mongolsko - č. 106/1978 Sb.
Článek15
Používání listin
1. Listiny vyhotovené nebo ověřené soudem nebo jiným příslušným orgánem na území jedné
smluvní strany, opatřené podpisem a úředním razítkem, nevyžadují dalšího ověření za účelem jejich použití soudy nebo jinými orgány druhé smluvní strany.
2. Ustanovení odstavce 1 tohoto článku se vztahuje i na listiny, na nichž byly ověřeny podpisy podle předpisů jedné ze smluvních stran.
3. Listiny vyhotovené na území jedné smluvní strany jsou považovány za oficiální listiny a jsou právoplatné i na území druhé smluvní strany jako její vlastní listiny.

Polsko - č. 42/1989 Sb.
Článek15
Platnost listin
(1) Listiny, které vydal nebo ověřil příslušný orgán jedné smluvní strany a které jsou opatřeny
otiskem úředního razítka, podpisem oprávněné úřední osoby, se použijí na území druhé smluvní strany bez dalšího ověření. To platí i pro opisy a překlady listin, které ověřil příslušný orgán.
(2) Listiny, které se na území jedné smluvní strany považují za veřejné, mají na území druhé smluvní strany důkazní moc veřejných listin.

Portugalsko - č. 22/1931 Sb.
Článek 7 Spisy nebo listiny sepsané, vydané nebo ověřené soudy jednoho z obou států, jsou-li opatřeny
pečetí nebo razítkem soudu, nepotřebují dalšího ověření, má-li jich býti použito před soudy na území státu druhého.
Spisy nebo listiny sepsané, vydané nebo ověřené některým ústředním správním úřadem obou smluvních států nebo některým správním úřadem, podřízeným přímo takovému úřadu, nepotřebují, má-li jich býti použito před soudy na území druhého státu, žádného dalšího ověření, jsou-li opatřeny pečetí nebo razítkem zmíněného úřadu a je-li tento úřad uveden v seznamu, připojeném k této Dohodě. Tento seznam může býti ostatně po předcházející dohodě změněn nebo doplněn.
Článek 8
Veřejné listiny sepsané na území jednoho z obou států, jakož i obchodní knihy tam vedené,
budou míti před soudy druhého státu tutéž průvodní moc, jakou jim přiznávají zákony státu, z něhož pocházejí. Průvodní moc bude jim však přiznána pouze v mezích, připuštěných zákony státu, jehož soudy budou věc projednávati.

Rakousko - č. 9/1963 Sb.
Článek 21 (1) Veřejné listiny vydané soudem nebo správním úřadem jednoho ze smluvních států
opatřené úředním podpisem a úředním razítkem požívají také před soudy a správními úřady druhého smluvního státu důkazní moci veřejných listin. To platí také pro jiné tuzemské listiny, které mají podle právních předpisů smluvního státu, ve kterém byly vydány, důkazní moc veřejných listin.
(2) Tuto důkazní moc má také ověřovací doložka, kterou soud, správní úřad nebo rakouský veřejný notář ověřil pravost podpisu na soukromé listině.
Článek 22
Listiny uvedené v článku 21, odstavci 1, jakož i doložky ověřující pravost podpisu, které jsou
opatřeny úředním podpisem a úředním razítkem soudu, správního úřadu nebo osoby, která listinu vystavila, nemusejí být pro použití před soudy nebo správními úřady druhého smluvního státu dále ověřovány.

Rumunsko - č. 1/1996 Sb.
Článek 23
Platnost listin
1. Listiny, které vydal nebo ověřil příslušný orgán jedné smluvní strany, se na území druhé
smluvní strany použijí bez dalšího ověřování. Totéž platí také pro listiny s podpisem občana ověřeným podle právních předpisů platných na území té smluvní strany, kde k ověření došlo, jakož i pro opisy a překlady listin.
2. Listiny uvedené v odstavci 1 mají na území druhé smluvní strany stejnou důkazní moc jako stejné listiny druhé smluvní strany.

Rusko - č. 95/1983 Sb.
Článek 11
Platnost listin
(1) Listiny, které byly na území jedné smluvní strany vyhotoveny nebo ověřeny justičním
nebo jiným orgánem nebo zvlášť k tomu zmocněnou osobou v rámci jejich pravomoci a v předepsané formě a byly opatřeny otiskem úředního razítka, se na území druhé smluvní strany používají bez dalšího ověření. To se vztahuje také na listiny občanů, jejichž podpis je ověřen podle předpisů platných na území příslušné smluvní strany.
(2) Listiny, které jsou na území jedné smluvní strany považovány za veřejné, mají důkazní moc veřejných listin také na území druhé smluvní strany.

Řecko - č. 102/1983 Sb. – pouze pro listiny související s dožádáním soudu
Článek 14
Platnost listin
(1) Listiny vydané nebo ověřené v předepsané formě a opatřené otiskem úředního razítka
příslušného státního orgánu nebo úřední osoby (tlumočníka, znalce) jedné smluvní strany nevyžadují na území druhé smluvní strany dalšího ověření. To platí i pro podpisy na listinách a pro podpisy, které byly ověřeny podle předpisů jedné ze smluvních stran.
(2) Listiny, které jsou na území jedné ze smluvních stran považovány za veřejné, mají na území druhé smluvní strany důkazní moc veřejných listin.

Slovensko - č. 209/1993 Sb.
Článek 4
Platnost listin
(1) Listiny, které byly vydány nebo ověřeny jednou smluvní stranou a které jsou opatřeny
otiskem úředního razítka a podpisem oprávněné úřední osoby, jsou platné a účinné na území druhé smluvní strany bez dalšího ověření. Totéž platí i pro opisy a překlady listin, které byly ověřeny.
(2) Listiny, které se na území jedné smluvní strany považují za veřejné, mají důkazní moc veřejných listin též na území druhé smluvní strany.

Slovinsko - č. 207/1964 Sb.
Článek15
Listiny (1) Listiny, které byly vydány nebo ověřeny příslušným orgánem jedné smluvní strany a které
jsou opatřeny úřední pečetí a podpisem, mohou být na území druhé smluvní strany použity bez dalšího ověření. Totéž platí i pro opisy a překlady listin, které byly ověřeny příslušným orgánem.
(2) Listiny, které jsou na území jedné smluvní strany považovány za veřejné, mají také na území druhé smluvní strany průkazní moc veřejných listin.

Srbsko - č. 207/1964 Sb.
Článek15
Listiny (1) Listiny, které byly vydány nebo ověřeny příslušným orgánem jedné smluvní strany a které
jsou opatřeny úřední pečetí a podpisem, mohou být na území druhé smluvní strany použity bez dalšího ověření. Totéž platí i pro opisy a překlady listin, které byly ověřeny příslušným orgánem.
(2) Listiny, které jsou na území jedné smluvní strany považovány za veřejné, mají také na území druhé smluvní strany průkazní moc veřejných listin.

Sýrie - č. 8/1986 Sb.
Článek19 (1) Listiny vydané nebo ověřené ve formě předepsané právním řádem jedné smluvní strany
nevyžadují na území druhé smluvní strany dalšího ověření. To platí i pro podpisy, které byly ověřeny podle předpisů jedné ze smluvních stran.
(2) Listiny, které jsou na území jedné ze smluvních stran považovány za veřejné, mají na území druhé smluvní strany důkazní moc veřejných listin.

Španělsko - č. 6/1989 Sb.
Článek11
Platnost a důkazní moc listin
(1) Listiny, vydané nebo ověřené v předepsané formě a opatřené otiskem úředního razítka
příslušného státního orgánu nebo úřední osoby podle právního řádu jedné smluvní strany, nevyžadují na území druhé smluvní strany dalšího ověření. To platí i pro podpisy na listinách a pro podpisy, které byly ověřeny podle předpisů jedné ze smluvních stran.
(2) Pro účely této smlouvy veřejné listiny vydané na území jedné ze smluvních stran budou mít před státními orgány druhé smluvní strany stejnou důkazní moc, jakou jim přiznává právní řád smluvní strany, na jejímž území byly vydány.

Švýcarsko - č. 9/1928 Sb.
Článek 6 Listiny sepsané, vydané nebo ověřené soudy jednoho z obou států, jsou-li opatřeny pečetí
nebo razítkem soudu, nepotřebují, má-li jich být použito na území druhého státu, žádného ověření. Mezi listiny právě udané náležejí též listiny podepsané soudní kanceláří (greffier), dostačí-li tento podpis podle zákonů státu, k němuž soud náleží.
Listiny sepsané, vydané nebo ověřené některým ústředním správním úřadem obou států nebo některým vyšším správním úřadem jemu na roveň postaveným nebo některým úřadem kantonálním nepotřebují, má-li jich býti použito na území druhého státu, žádného ověření, jsou-li opatřeny pečetí nebo razítkem zmíněného úřadu a je-li tento úřad uveden v seznamu, připojeném k této dohodě. Tento seznam může být ostatně kdykoli změněn nebo doplněn na základě společné dohody a to vyhláškou správního úřadu.
Článek 7
Veřejné listiny sepsané na území jednoho z obou států, jakož i obchodní knihy tam vedené,
budou míti před soudy druhého státu tutéž průvodní moc, jakou jim přiznávají zákony státu, z něhož pocházejí. Průvodní moc bude jim však přiznána pouze v mezích, připuštěných zákony státu, jehož soudy budou záležitost projednávati.

Ukrajina - č. 123/2002 Sb.m.s.
Článek 18
Platnost listin
1. Listiny, které vydal nebo ověřil příslušný orgán jedné smluvní strany a které jsou opatřeny
podpisem odpovědné osoby a otiskem úředního razítka, se použijí na území druhé smluvní strany bez dalšího ověření. Totéž platí i pro ověření podpisu občana, pro opisy a překlady listin, které ověřil příslušný orgán.
2. Listiny uvedené v odstavci 1 tohoto článku mají stejnou důkazní moc na územích obou smluvních stran.

Uzbekistán - č. 133/2003 Sb.m.s.
Článek13
Platnost listin
1. Listiny nebo jejich opisy, které byly na území jedné smluvní strany vyhotoveny v
předepsané formě nebo ověřeny justičním orgánem či zvlášť k tomu pověřenou osobou v rámci jejich pravomoci a opatřeny otiskem úředního razítka, jsou na území druhé smluvní strany používány bez dalšího ověření.
2. Listiny, které jsou na území jedné smluvní strany považovány za veřejné, mají důkazní moc veřejných listin i na území druhé smluvní strany.

Vietnam - č. 98/1984 Sb.
Článek13
Platnost listin
(1) Listiny vydané nebo ověřené příslušnými orgány ve stanovené formě na území jedné
smluvní strany mohou být použity bez dalšího ověření na území druhé smluvní strany. Totéž platí také pro podpisy na jiných listinách ověřené podle právních předpisů na území jedné ze smluvních stran.
(2) Ustanovení odstavce 1 tohoto článku se vztahuje také na opisy a překlady listin, které byly ověřeny příslušným orgánem.
(3) Listiny, které jsou na území jedné smluvní strany považovány za veřejné, mají povahu veřejných listin i na území druhé smluvní strany.