Tipy a rady

 • Nezapomeňte překladateli předat k překladu také text ověření příslušným orgánem či apostilu.

  I to je součástí ověřeného překladu.
 • Jaká je běžná cena za ověřený překlad?

  Běžná cena za překlad i ověření a svázání tlumočníkem se pohybuje přibližně od 500 Kč/1 normostranu cílového jazyka. Záleží především na typu jazyka.
 • Lze překlad pořídit přes email pouze elektronicky?

  Bohužel to nelze. Originál se vždy svazuje s překladem. Pokud zašlete překladateli dokumenty k překladu poštou, může vám překlad zaslat zpět také poštou, ale elektronicky to bohužel nelze (zatím:-).
 • Je nutné svazovat překlad s originálem, nebo stačí prostá kopie dané listiny?

  Ano, jedinou alternativou je pořídit si NOTÁŘEM ověřenou kopii originální listiny a tu pak nechat přeložit (POZOR: překládá se i notářská doložka) a svázat.
 • Kdy stačí prostá kopie?

  Pokud jste si jisti, že příjemce dokladu nebude legalizaci požadovat. Proto vždy doporučujeme daného příjemce (úřad/orgán/společnost) předem kontaktovat a poprosit o upřesňující informace. Orgány veřejné moci obvykle vyžadují řádné ověření v souladu se zákonem, soukromým osobám a společnostem mnohdy stačí prostá kopie, jde jim spíše o přesnost překladu.
 • Stačí nechat ověřit kopii originálu na Czechpointu?

  Oficiálně nikoli, ověření Czechpointu je platné pouze pro vnitrostátní úřady. Pro zahraniční účely potřebujete ověření notářem nebo městským úřadem a poté legalizaci a superlegalizaci, nebo apostilu. Prakticky to ale žadatelé o ověřený překlad dělají. Zatím se nestalo, že by zákazník musel ověřený překlad nechat kvůli ověření z Czechpointu předělávat. Riziko tu ale je.
 • Co je to normostrana?

  Je to standardní jednotka pro výpočet ceny překladu. Jedna normostrana odpovídá 1500 znaků bez mezer, nebo 1800 znaků s mezerami, nebo 250 slovům. Doporučujeme počítat podle znaků bez mezer, nebo podle slov, nemůže se tak stát, že bude cena překladu vyšší kvůli špatnému formátování textu.
 • Jak dlouho zpracování ověřeného překladu trvá?

  Záleží na délce textu. Pokud text není delší než 10 NS a obsahuje již všechna nezbytná ověření, je možné samotný překlad a ověření soudním tlumočníkem získat i do 24 hodin. Závisí to na dohodě s tlumočníkem. Pokud razítka ověřujících orgánů ještě nemáte, pak počítejte i s časem pro jejich zajištění.
 • Co když potřebuji překlad z jednoho cizího jazyka do druhého cizího jazyka?

  Zákon bohužel neumožňuje přímý překlad do cizího jazyka. Text tedy by tedy měl být nejprve přeložen do češtiny a teprve potom do cizího jazyka. Vše musí být svázáno dohromady. Proto je cena takového překladu obvykle dvojnásobná.
 • Jak postupovat v případě, že potřebuji ověřeně přeložit smlouvu?

  Pokud potřebujete přeložit ověřeně smlouvu, můžete ji překladateli dodat před jejím podpisem oběma stranami. To znamená, že překladatel provede soudní překlad, strany potom podepisují obě verze. Nebo můžete překlad nechat vyhotovit až po podpisu, v takovém případě je třeba přeložit i ověření a všechna ověřovací razítka.

Ověření

Jaké existují typy ověření a kde je získat?

Země

Jaký typ ověření potřebujete do dané země?

Dokumenty

Jaké typy dokumentů se ověřují?

Cena

Kolik obvykle stojí kvalitní ověřený překlad?

Doba dodání

Jak dlouho zpracování soudního překladu trvá?