Mgr. Ivana Hrubá

Překladatelka a soudní tlumočnice

právní překlady z anglického a španělského jazyka

Na právním jazyce mne fascinuje archaičnost výrazů. Kvalitní překlad pro mě znamená, že se mi podaří vytvořit v cílovém jazyce stejně kompaktní text, jako je originál. Uhlazený, přirozeně plynulý, logicky skloubený a bez interferencí z originálu.

Mé vzdělání

 • Vystudovala jsem anglickou a španělskou filologii na Universitě Palackého v Olomouci (2005). Ale to mi připadalo málo...
 • A tak jsem si doplnila vzdělání o Právní juridikum na Právnické fakultě University Karlovy v Praze (2005). Ale ani to mi nestačilo...
 • Absolvovala jsem rekvalifikační kurs s názvem European Masters in Conference Interpreting, v Ústavu translatologie University Karlovy v Praze (2008). Jenže i tak mi to nedalo...

... protože práce s jazykem vyžaduje nepřetržité vzdělávání...

 • 2009 Kurs právnické angličtiny v Orange Tree, Praha
 • 2010 Kurs právnické angličtiny II v Orange Tree, Praha

... a pak jsem si začala navrhovat kursy sama v Belisha Beacon...

 • 2013 Terminologický seminář k novému občanskému zákoníku, KST ČR, Praha
 • 2013 Kurs právního překladu: rodinné právo v Belisha Beacon, Praha 
 • 2014 Kurs právního překladu: insolvenční řízení v Belisha Beacon, Praha
 • 2015 Kurs právního překladu: Mergers and Acquisitions v Belisha Beacon, Praha
 • 2016 Kurs právního překladu: pracovní právo v Belisha Beacon, Praha
 • 2016 Terminologický seminář ke správnímu právu, KST ČR, Praha
 • 2018 Kurs právní češtiny, Belisha Beacon, Praha

 

Má praxe

Nejprve jsem sbírala praxi jako projektová asistentka ve twinningových projektech Evropské unie v Probační a mediační službě České republiky a Vězeňské služby České republiky, kde jsem tlumočila a překládala v oboru trestního práva, rehabilitace odsouzených a práce s nimi v případě podmíněného propuštění s dohledem.

Následoval projekt Zavádění politiky PPP v České republice na Ministerstvu financí ČR, v rámci něhož jsem se seznámila s terminologií zákona o zadávání veřejných zakázek, insolvenčního zákona a specifik PPP projektů.

Dva roky jsem také působila jako manažerka sítě advokátních kanceláří Pontes, díky níž jsem pochopila, co je pro advokáty klíčové a zásadní.

V červnu 2010 jsem byla jmenována soudní tlumočnicí a od té doby se věnuji překladům a tlumočení na volné noze. Mezi mé současné stálé zákazníky patří nadnárodní společnosti DPD, Luve Group, dále Ministerstvo práce a sociálních věcí, AK Moreno Vlk, AK Noerr, LTA Tax, Estate Directory, Cabinet Bernadet a několik nezávislých advokátů, např. Jana Grohmanová, Dagmar Štědrá, Eva Škorničková. Obrací se na mne také soukromé osoby, kterým dlouhodobě pomáhám s překlady jejich osobních dokladů, a samozřejmě orgány činné v trestním řízení

Velmi si vážím překladů, které jsem mohla připravit pro Vizi 2000, Universitu Palackého či Antikomplex z.s.

 

Dokumenty

Jaký typ dokumentu potřebujete přeložit?

Země

Jaký typ ověření potřebujete do dané země?

Ověření

Jaké existují typy ověření a kde je získat?

Cena

Kolik překlad stojí?

Doba dodání

Jak rychle můžete soudní překlad získat?